Русский | English | 中文 | Bản đồ trang web |

Trường đại học hàng hải mang tên đô đốc G.I. NevelskoiGiới thiệu về trường › Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Giới thiệu về cán bộ và giảng viên trường MGU


Burov Denis Viktorovich
Burov Denis Viktorovich

Hành động hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng bộ phận học tập, phó tiến

Điện thoại: +7 (423) 230-12-51; e-mail: burov@msun.ru


Klokov Vladimir Viktorovich
Klokov Vladimir Viktorovich

Phó hiệu trưởng bộ phận học tập, phó tiến sĩ khoa học – công nghệ, phó giáo sư, giáo sư MGU

Điện thoại: +7 (423) 230-12-68; e-mail: Klokov@msun.ru


Vitkalov Yaroslav Leonidovich
Vitkalov Yaroslav Leonidovich

Phó hiệu trưởng bộ phận giáo dục và đào tạo quân sự, phó tiến sĩ khoa học – công nghệ, Hạm trưởng cấp I

Điện thoại: +7 (423) 241-45-00; e-mail: Vitkalov@msun.ru


Zhuravel Yuriy Grigoryevich
Zhuravel Yuriy Grigoryevich

Phó hiệu trưởng phòng quan hệ quốc tế

Điện thoại: +7 (423) 230-10-23; e-mail: Zhuravel@msun.ru


Vedenev Maxim Sergeyevich
Vedenev Maxim Sergeyevich

Trợ lí hiệu trưởng

Điện thoại: +7 (423) 251-77-16; e-mail: vedenev@msun.ru


Anton A. Prokopovich
Prokopovich Anton Aleksandrovich

Phó hiệu trưởng khoa an toàn và bảo mật

Điện thoại: +7 (423) 251-77-83; e-mail: ProkopovichAA@msun.ru


Kazantsev Valeriy Ivanovich
Kazantsev Valeriy Ivanovich

Điện thoại: +7 (423) 230-12-46; e-mail: kazantsev@msun.ru


Sokolova Ekaterina Borisovna

Điện thoại: +7 (423) 230-12-57; e-mail: sokolova@msun.ru


Mikhaylov Aleksey Grigoryevich
Mikhaylov Aleksey Grigoryevich

Trợ lí hiệu trưởng

Điện thoại: +7 (423) 230-12-85; e-mail: amikhailov@msun.ru


Didina Yekaterina Sergeyevna

Trợ lí hiệu trưởng bộ phận tổng hợp

Điện thoại: +7 (423) 230-12-46; e-mail: Berseneva@msun.ru


Cao đẳng Hàng hải


Konoplev Sergey Stanislavovich
Konoplev Sergey Stanislavovich, giám đốc cao đẳng hàng hải

Điện thoại: +7 (423) 230-12-31; e-mail: konoplev@msun.ru


Cao đẳng kĩ thuật hàng hải


Ezhov
Ezhov Alexander Ivanovich, giám đốc cao đẳng

Điện thoại: +7 (423) 263-59-07; e-mail: EzhovAI@msun.ru


Chi nhánh vùng Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich
Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich, giám đốc chi nhánh

Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (4162) 22-65-60; e-mail: afmgu@bk.ru, Tarlakov@msun.ru


Yakovleva Svetlana Vyacheslavovna

Phó Giám đốc học tập và công tác giáo dục

E-mail: ykov1965@mail.ru


Krivchenko Galina Borisovna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

E-mail: galuy67@mail.ru


chi nhánh Nakhodka Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Smekhova Antonina Vasilyevna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

Điện thoại: +7 (4236) 65-58-71; e-mail: smekhova@msun.ru


Dorovskikh Irina Mikhaylovna

Phó giám đốc công việc hành chính

Điện thoại: +7 (4236) 65-74-23; e-mail: nfmgu@mail.ru


Trung cấp, cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Zakharina Lyubov Vasilyevna
Zakharina Lyubov Vasilyevna, giám đốc

Cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (42433) 5-02-67, +7 914 643-00-58; e-mail: Zaharina@msun.ru


Bernatskaya Svetlana Viktorovna

Phó Giám đốc đào tạo và nghiên cứu

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 984 182-50-09; e-mail: sakhalincol@mail.ru


Vakulenko Yelena Yevgenyevna

Phó giám đốc về công tác giáo dục

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 914 094-17-99; e-mail: sakhalincol@mail.ru