Русский | English | 中文 | Bản đồ trang web |

Trường đại học hàng hải mang tên đô đốc G.I. NevelskoiGiới thiệu về trường › Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Giới thiệu về cán bộ và giảng viên trường MGU

Ogay Sergey Alekseyevich

Ogay Sergey Alekseyevich

Hiệu trưởng, phó tiến sĩ khoa học – công nghệ, phó giáo sư, tiến sĩ khoa vận tải

Điện thoại: +7 (423) 230-12-51; e-mail: Ogay@msun.ru

Klokov Vladimir Viktorovich

Klokov Vladimir Viktorovich

Phó hiệu trưởng bộ phận học tập, phó tiến sĩ khoa học – công nghệ, phó giáo sư, giáo sư MGU

Điện thoại: +7 (423) 230-12-68; e-mail: Klokov@msun.ru

Burov Denis Viktorovich

Phó hiệu trưởng bộ phận học tập, phó tiến

Điện thoại: +7 (423) 241-44-95; e-mail: burov@msun.ru

Vitkalov Yaroslav Leonidovich

Vitkalov Yaroslav Leonidovich

Phó hiệu trưởng bộ phận giáo dục và đào tạo quân sự, phó tiến sĩ khoa học – công nghệ, Hạm trưởng cấp I

Điện thoại: +7 (423) 241-45-00; e-mail: Vitkalov@msun.ru

Vakansiya

phó hiệu trưởng khoa an toàn và bảo mật

Zhuravel Yuriy Grigoryevich

Zhuravel Yuriy Grigoryevich

Phó hiệu trưởng phòng quan hệ quốc tế

Điện thoại: +7 (423) 230-10-23; e-mail: Zhuravel@msun.ru

Vaksman Vladislav Borisovich

Vaksman Vladislav Borisovich

Trợ lí hiệu trưởng phòng đào tạo, phó tiến sĩ khoa luật

Điện thoại: +7 (423) 251-77-16; e-mail: Vaksman@msun.ru

Khovanets Vitaliy Anatolyevich

Khovanets Vitaliy Anatolyevich

Trợ lí hiệu trưởn bộ phận thông tin liên hệ, phó tiến sĩ khoa Vật lí – Toán học công nghệ

Điện thoại: +7 (423) 230-12-60; e-mail: Khovanets@msun.ru

Mikhaylov Aleksey Grigoryevich

Mikhaylov Aleksey Grigoryevich

Trợ lí hiệu trưởng

Điện thoại: +7 (423) 230-12-85; e-mail: amikhailov@msun.ru

Didina Yekaterina Sergeyevna

Trợ lí hiệu trưởng bộ phận tổng hợp

Điện thoại: +7 (423) 241-39-27; e-mail: Berseneva@msun.ru

Pimenova Natalya Yuryevna

Trợ lý hiệu trưởng

e-mail: Pimenova@msun.ru

Chi nhánh vùng Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich

Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich, giám đốc chi nhánh

Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (4162) 22-65-60; e-mail: afmgu@bk.ru, Tarlakov@msun.ru

Yakovleva Svetlana Vyacheslavovna

Phó Giám đốc học tập và công tác giáo dục

E-mail: ykov1965@mail.ru

Krivchenko Galina Borisovna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

E-mail: galuy67@mail.ru

chi nhánh Nakhodka Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Smekhova Antonina Vasilyevna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

Điện thoại: +7 (4236) 65-58-71; e-mail: smekhova@msun.ru

Dorovskikh Irina Mikhaylovna

Phó giám đốc công việc hành chính

Điện thoại: +7 (4236) 65-74-23; e-mail: nfmgu@mail.ru

Trung cấp, cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Zakharina Lyubov Vasilyevna

Zakharina Lyubov Vasilyevna, giám đốc

Cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (42433) 5-02-67, +7 914 643-00-58; e-mail: Zaharina@msun.ru

Bernatskaya Svetlana Viktorovna

Phó Giám đốc đào tạo và nghiên cứu

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 984 182-50-09; e-mail: sakhalincol@mail.ru

Vakulenko Yelena Yevgenyevna

Phó giám đốc về công tác giáo dục

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 914 094-17-99; e-mail: sakhalincol@mail.ru

Cao đẳng Hàng hải

Konoplev Sergey Stanislavovich

Konoplev Sergey Stanislavovich, giám đốc cao đẳng hàng hải

Điện thoại: +7 (423) 230-12-31; e-mail: konoplev@msun.ru

Cao đẳng kĩ thuật hàng hải

Kazantsev Valeriy Ivanovich

Kazantsev Valeriy Ivanovich, giám đốc cao đẳng

Điện thoại: +7 (423) 263-59-07; e-mail: kazantsev@msun.ru, kazantsevmi@mail.ru