Русский | English | 中文 | Bản đồ trang web |

Trường đại học hàng hải mang tên đô đốc G.I. NevelskoiGiới thiệu về trường › Lịch sử giáo dục hàng hải

Lịch sử giáo dục hàng hải

Các giai đoạn phát triển của trường, lịch sure phát triển ngành hàng hải tại vùng viễn đông.